ODEVNÝ DESIGN

¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 

 

Odevná tvorba Júlie Zelenej predstavuje zákazkovú a voľnú tvorbu.
V oblasti zákazkovej tvorby realizuje modely v závislosti od potrieb klienta a to od smart casual až po black tie.
Vo voľnej odevnej tvorbe realizuje vlastné designové návrhy a spolupracuje s hudobným vydavateľsvom Hevhetia.

Zákazkové šitie

módne Prehliadky a projektY

Júlia zelená for hevhetia

JULIA ZELENÁ FOR HEVHETIA

Zákazkové šitie

__________

Prázdny

Zákazkové modelové šitie predstavuje komplexnú službu pre klienta od poradenstva, cez návrh až po samotnú realizáciu zákazky. Predstavuje šitie na mieru podľa potrieb klienta s osobitým vkladom designera.

Prázdny

Módne prehliadky a projekty

__________

Júlia Zelená for Hevhetia

__________

Spolupráca J. Z. s hudobným vydavateľstvom Hevhetia vznikla v r. 2015.
Predstavuje rozšírenie brandu vydavateľstva o nové produkty – odevný design (Hevhetia fashion).

Harbin fashion week 2016

Artfilm fest 2018

__________